Vue带信用卡预览的付款表格– vue-ccard

Vue带信用卡预览的付款表格– vue-ccard
插件名称 vue-ccard
发布时间 2020年7月30日
插件作者 hildorjr

只是为Vue.js应用程序上的付款表单创建的另一个信用卡输入组件。

安装和下载:

# NPM 
$ npm i vue-ccard --save

如何使用它:

1.使用NPM安装组件。

# NPM
$ npm i vue-ccard --save

2.导入组件。

import VueCCard from 'vue-ccard';

3.将信用卡组件添加到模板。

<template>
 <div id="app">
  <vue-c-card
   :number="cc.number"
   :holder="cc.holder"
   :exp="cc.exp"
   :cvc="cc.cvc"
   :is-typing-cvc="isTypingCvc"/>
  <label for="number">Number</label>
  <input type="text" v-model="cc.number" id="number">
  <label for="holder">Holder</label>
  <input type="text" v-model="cc.holder" id="holder">
  <label for="exp">Expiration Date</label>
  <input type="text" v-model="cc.exp" id="exp">
  <label for="cvc">CVC</label>
  <input type="text" v-model="cc.cvc"
   @focus="isTypingCvc = true"
   @blur="isTypingCvc = false" id="cvc">
 </div>
</template>

4.注册组件。

export default {
 name: 'app',
 components: {
  VueCCard,
 },
 data() {
  return {
   isTypingCvc: false,
   cc: {
    number: '',
    holder: '',
    exp: '',
    cvc: '',
   },
  };
 },
};