Vue的有向无环图生成器 - vue-dag

Vue的有向无环图生成器 - vue-dag
插件名称 vue-dag
发布时间 2021年2月3日
插件作者 AlexImb

Vue.js的可定制,数据驱动,基于事件的有向无环图生成器。

安装

npm install --save vue-dag

yarn add vue-dag

基本用法:

1.导入并注册DAG组件。

import VueDag from 'vue-dag';
import 'vue-dag/dist/vue-dag.css';
export default {
  components: {
    VueDag
  }
}

2.将组件添加到模板中,我们就可以开始了。

<vue-dag v-model="graphData"></vue-dag>