Vue 3 Notification/Toast组件库 - vue-notification

Vue 3 Notification/Toast组件库 - vue-notification
插件名称 vue-notification
发布时间 2021年4月23日
插件作者 dafcoe

Vue 3的另一个Notification&Toast库。

特征:

 • 自定义消息。
 • 自定义位置。
 • 4种类型:成功,警报,警告和信息。
 • 3个主题:浅色,深色,玻璃。
 • 自动关闭。

安装和下载:

# Yarn
$ yarn add @dafcoe/vue-notification

# NPM
$ npm i @dafcoe/vue-notification

使用:

1.导入vue通知。

// 全局
import VueNotificationList from '@dafcoe/vue-notification'
import '@dafcoe/vue-notification/dist/vue-notification.css'
const app = createApp(App)
app.use(VueNotificationList).mount('#app')
// 或局部
import { VueNotificationList } from '@dafcoe/vue-notification'
import '@dafcoe/vue-notification/dist/vue-notification.css'

2.将<vue-notification-list>组件添加到模板中并设置位置:

 • top-left
 • top-right
 • bottom-left
 • bottom-right
<vue-notification-list position=”top-left”></vue-notification-list>

3.推送通知。

import { useNotificationStore } from '@dafcoe/vue-notification'
const { setNotification } = useNotificationStore(OPTIONS)
setNotification(myNotification)

4.可用选项。

{
 "message": "Notification Message",
 "type": "info"|"warning"|"alert"|"success",
 "showIcon": true,
 "dismiss": {
  "manually": false,
  "automatically": true
 },
 "duration": 5000,
 "showDurationProgress": true,
 "appearance": "light"|"dark"|"glass"
}