Vue中的跟踪页面滚动进度– snakke

Vue中的跟踪页面滚动进度– snakke
插件名称 vue-snakke
版本号 v0.0.6
发布时间 2021年2月24日
插件作者 viniciuskneves

snakke是Vue.js 3实用程序,可帮助您跟踪页面滚动时的阅读进度。

安装和下载:

# NPM
$ npm i vue-snakke

如何使用它:

1.安装并导入组件。

import { useSnakke } from 'vue-snakke';

2.将阅读进度栏添加到应用程序模板。

const { progress } = useSnakke();
<template>
  {{ progress }}
  // ...
</template>

变更日志:

03/13/2021

  • v0.0.6:错误修正