Vue.js的动画数字过渡和点赞计数器库 - v-number

Vue.js的动画数字过渡和点赞计数器库 - v-number
插件名称 v-number
发布时间 2020年4月9日
插件作者 maxflex

v-number是Vue.js组件,用于对计数器应用平滑的垂直数字过渡效果。

安装和下载:

# Yarn
$ yarn add @maxflex/v-number
# NPM
$ npm install @maxflex/v-number --save

使用:

1.安装并导入v-number组件。

import { VNumber } from "@maxflex/v-number";

2.将v-number组件插入您的应用模板。

<v-number v-model="someNumber"></v-number>

3.注册组件并创建一个基本的类似计数器。

export default {
 components: {
  VNumber
 },
 data() {
  return {
   number: 1,
   likes: 153,
   isLiked: false,
   intervalSpeed: 2000,
   interval: null
  };
 },
 created() {
  this.startInterval();
 },
 methods: {
  startInterval() {
   this.interval = setInterval(() => this.number++, this.intervalSpeed);
  },
  clearInterval() {
   clearInterval(this.interval);
  },
  like() {
   this.likes += 1;
  }
 }
};

演示: