Vue中的反馈表情符号反馈– VueFeedbackReaction

Vue中的反馈表情符号反馈– VueFeedbackReaction
插件名称 VueFeedbackReaction
发布时间 2020年4月10日
插件作者 IvanSotelo

这是一个Vue.js组件,它允许用户使用一组动画表情对您的帖子/文章/产品/服务做出反馈。

安装和下载:

# Yarn
$ yarn add vue-feedback-reaction

# NPM
$ npm install vue-feedback-reaction --save

使用:

1.安装并导入VueFeedbackReaction组件。

import { VueFeedbackReaction } from 'vue-feedback-reaction';
export default {
 name: 'demo',
 components: {
  VueFeedbackReaction
 },
 data: () => ({
  feedback: ''
 })
};

2.将组件插入您的应用模板。

<template>
 <div class="app">
  <vue-feedback-reaction v-model="feedback" />
 </div>
</template>

3.可用的Props。

value: {
 default: '',
 type: [String, Number]
},
labels: {
 default: () => [],
 type: Array,
 validator: v => v && v.length ? v.length === 5 : false
},
labelClass: {
 default: '',
 type: [Object, Array, String]
},
emojiWidth: {
 default: '',
 type: [String, Number]
},
emojiHeight: {
 default: '',
 type: [String, Number]
},
containerWidth: {
 default: '',
 type: [String, Number]
},
containerHeight: {
 default: '',
 type: [String, Number]
}

4.它还提供了使用单个表情符号的组件。

import { VueReactionEmoji } from 'vue-feedback-reaction';
export default {
 name: 'demo',
 components: {
  VueReactionEmoji
 },
 data: () => ({
  reaction: 'natural',
  isActive: false,
  isDisabled: false
 })
};
<template>
 <div class="app">
  <vue-reaction-emoji :reaction="reaction" :is-active="isActive" :is-disabled="isDisabled" />
 </div>
</template>

5. VueReactionEmoji组件的可用的Props。

reaction: {
 type: String,
 default: 'natural',
 validator: (v) => (['hate', 'disappointed', 'natural', 'good', 'excellent'].includes(v))
},
isActive: {
 type: Boolean
}